dar ağacı

is. 绞架, 绞刑台: Bir dar ağacı önünde gibi şuursuz, dilsiz, külçe hâlindeyim. 我像站是在绞刑架下似的, 毫无意识, 不言不语, 缩成了一团。
◇ \dar ağacına çekilmek 被绞死: Dar ağacına çekilmiş bir adam gibi, göğsüm, nefes borularım birdenbire tıkanıverdi. 我就像是一个被挂在绞刑架上的人, 一下子就透不过气来了。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • dar — 1. sif. 1. Ensiz (enli ziddi). Dar küçə. Dar yol. Dar keçid. Dar dərə. – Küçə dar olmağına görə ulaq güc ilə keçirdi. Ç.. Diyar kişi dar bir cığırla sola tərəf buruldu. Ə. M.. Dar dəmir yolu – yaxın məsafələrə çəkilən və yerli əhəmiyyəti olan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dâr — I. (A.) [ راد ] 1. yurt. 2. ev. II. (F.) [ راد ] dar ağacı. III. (F.) [ راد ] sahip olan, bulunduran, tutan …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • darçı — is. köhn. Dar ağacı quran, ya məhkumu dar ağacından asan adam. Darçı dəmbədəm idi ki, həmin adamları tutub çəkə dara. Siman tez özünü yetirib gördü ki, dar ağacı qurulub. (Nağıl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağa — is. köhn. 1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. <Kəndli:> Biz ata babadan ağa qulluğunda oturmağa adət etməmişik. Ə. H.. 2. Keçmişdə seyidlərə, ruhanilərə verilən ləqəb. // Keçmişdə ziyalılara müraciət edərkən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • durmaq — f. 1. Ayaq üstə, şaquli vəziyyətdə hərəkətsiz dayanmaq. Ağacın altında kölgədə durmaq. Güzgünün qabağında durmaq. Sahildə durub dənizə baxdıq. – <Odabaşı Xudayar bəyə:> . . Di, burada niyə durubsan, buyur, gedək mənzilə. C. M.. Onlar alçaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • eşafot — is. <fr.> 1. Qətli icra etmək üçün düzəldilən səhnə. 2. Dar ağacı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • lüt — sif. 1. Paltarını tamam çıxarmış; çılpaq, üryan. Lüt uşaq. – O halda ay çıxdı buludlar dalından; Gördü çöldə durmuş bir kişi lüt z., üryan. A. S.. Zindanxanada dar ağacı quruldu. Zamanı lüt z. soyundurub dara çəkdilər. Ç.. Lüt olmaq – soyunmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zindanxana — 1. <fars.> bax zindan 1. Bəli, şahın əmri üzrə Qəməri bargahın xüsusi zindanxanasına saldılar. (Nağıl). Zindanxanada dar ağacı quruldu. Ç.. 2. <ər. sindan və fars. . . . xanə> klas. bax dəmirçixana …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UKABEYN — İşkence veya asmak için dikilen iki tane dar ağacı. * Kovayı muhafaza etmek için kuyu içinde olan yumru taş. * Kuyu duvarı arasına koyulan saksı parçası. * Havuz içinde akan suyun yolu. * Büyük ilim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.